Na obsah stránky Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Hlavní stránka ceskeserialy.juk.cz Mapa stránek na tomto webu

Seriál Cirkus Humberto

Dobrý den, vítejte na stránce věnované seriálu Cirkus Humberto. Tento koprodukční seriál byl natočen podle románu Eduarda Basse režisérem Františekem Filipem v roce 1988.

Seriál byl opakován v roce 2004 na ČT1.
Další opakování seriálu probíhalo od 7.9.2008 do 23.11.2008 každou neděli před polednem na ČT1.
Opakování prvního dílu seriálu probíhalo 15.5.2011 v neděli podvečer na ČT1.
Seriál byl opakován od 11.9.2011 do 27.9.2011 každou neděli před polednem na ČT1.
Seriál byl opakován od 8.4.2013 do 24.6.2013 každé pondělí večer na ČT1, každý díl byl opakován ve čtvrtek dopoledne na ČT1.
Seriál byl opakován od 21.8.2016 do 6.11.2016 každou neděli před polednem na ČT1, prvních sedm dílů bylo opakováno v pátek před polednem na ČT1.

Seriál byl opakován od 8.4.2018 do 24.6.2018 každou neděli před polednem na ČT1, díly byly opakovány ve čtvrtek dopoledne.

Cirkus Humberto - informace o seriálu na ČSFD.CZ

Cirkus Humberto - informace na stránkách České televize

Cirkus Humberto - informace o seriálu na české Wikipedii

Cirkus Humberto je jeden z našich nejvýpravnějších televizních seriálů. Román Eduarda Basse z cirkusového prostředí, který se mu stal předlohou, vzbudil hned po svém vydání v roce 1941 mimořádný čtenářský zájem. Byl přeložen do mnoha jazyků a už tehdy se začalo uvažovat o filmovém ztvárnění. Nedošlo však k němu pro přílišnou finanční a organizační náročnost projektu.
Děj románu se odehrává v rozmezí téměř 100 let, od roku 1826 do roku 1924, a vypráví o šesti generacích cirkusáckého rodu. Pro filmovou realizaci to znamená složité problémy v hereckém obsazení, ve stárnutí postav, ve výpravě, stavbách, v hledání vhodných exteriérů a především v nastudování dobově vhodných artistických čísel. Navíc se děj odehrává v nejrůznějších koutech Evropy, na daleké Rusi, v Persii, tureckém Cařihradě apod. Dlouho zamýšlenou realizaci umožnilo proto až koprodukční spojení tehdejší Československé televize a západoněmecké společnosti TV 2000.
V seriálu účinkuje 162 herců z řady zemí, několik desítek cirkusových artistů a drezérů, 6830 komparsistů, 422 hudebníků a samozřejmě i spousta cirkusových zvířat.

Půvab Bassova románu Cirkus Humberto je nejen v mistrné fabulaci příběhu lidiček, kteří milují své povolání nade všechno, ale i v důvěryhodně popsaném prostředí. Tvůrci stejnojmenného televizního seriálu měli proto nelehký úkol. Ztvárnit a oživit pro obrazovku celé to krásné cirkusové panoptikum tak, aby bylo z knížky co nejvíce zachováno, vyžadovalo mimořádné nároky.

Režisér František Filip o specifice takového natáčení mimo jiné řekl: "Běžný seriál je v podstatě hereckou záležitostí. I když mnohdy s odborným poradcem, i když se prostředí střídají. Vše lze zvládnout poměrně rychle. Herec má čtenou zkoušku, pak se naučí roli a může se točit. Zatímto v Cirkusu Humberto role často vyžadovala naučit se artistický výkon, což znamenalo i půlroční trénink, dřinu, týrání těla. Pak herec teprve mohl předstoupit před kameru a tam to za třicet sekund předvést. Samozřejmě, že mnohdy nám pomáhali dubléři. Přesto se však herci museli spoustu věcí naučit. Museli jezdit na koni, vlézt do klece k šelmám, nechat si omotat hada kolem krku apod. A musím říci, že se velice snažili a jejich ctí bylo udělat sami co nejvíc."

Přes svou složitost trvalo natáčení seriálu pouze tak dlouho, jako trvá obvykle natáčení seriálů jiných. Bylo zde zúčastněno tolik lidí a tolik finančních prostředků, že každý filmovací den stál značný obnos. Prodlužování natáčecího času by neprospívalo ani zvířecím hercům. Bylo například třeba naplánovat narození malých lvíčat. První lvíčata se sice úspěšně narodila, ale zahynula zimou. Musela se narodit lvíčata jiná. I cirkusová zvířata mají své pracovní povinnosti, cestují po světě a předvádějí své kousky. Natáčecí plán musel znát jejich trasy v různých časech a v různých cirkusech, eventuálně je převážet z místa na místo.

Problémy s ubíhajícím časem postihovaly i jednu z hlavních postav - malého Vaška Karase. Jak známo, děti velmi rychle rostou. A Vašek byl v období, kdy ztrácel zuby. Během jednoho roku filmování potřeboval čtyři různé zubní protézy. Za delší dobu by se i viditelně změnil celkově.

Hrdinové Bassova románu byli ochotni pro své povolání a zároveň i lásku - cirkus - obětovat všechno. Jistotu a bezpečí trvalého domova, pohodlí, především však museli prokázat neúnavnou vytrvalost a smysl pro kolektivní spolupráci. Úspěchy, štěstí i sama existence jednotlivce zde totiž více než kde jinde závisí na ostatních. A to bez ohledu na sociální původ či národnost. A tak z téhle barvité společnosti charakterů i národností (Češi, Němci, Francouzi, Italové, Arabové, Ind aj.) vyzařuje hřejivé teplo lidské snášenlivosti.

Pro natáčení z toho vyplývaly i některé svízele. Nejen s náročnou organizací, která nutně přesahovala naše hranice, ale i s realizací samou. Například - pro autenticitu díla se některé scény natáčely několikajazyčně, v jedné scéně se třeba mluvilo německy, česky, francouzsky. Partneři museli v cizích řečech ovládat i narážky. A samozřejmě, že i zahraniční herci museli zvládnout některé artistické výkony. Vzpomínají na to však vždy v dobrém.

V roli malého Vaška Karase se televizním divákům představil sympatický Pavel Mang. Režisér František Filip o něm řekl: "Mám toho kluka moc rád. Je to úžasný malý človíček. Je pohybově nadaný, má kuráž, nebojí se, ale přitom není drzý. Má dětské reakce, ale ve svých devíti letech dokázal se zarputile dát do artistické práce a přesvědčivě všechno zvládnout. Při natáčení ho hlídalo pět asistentů a jeho vlastní matka. Ale stejně přišly chvíle, kdy mi zatrnulo. Když jsme například přijeli do Gdaňska, nepozorovaně zmizel. Nalezen byl na stožáru kotvící plachetnice."

O režiséru Františku Filipovi se všichni herci bez rozdílu vyjadřovali s obdivem. Oceňovali zvláště příjemnou atmosféru, kterou dovede při natáčení vytvořit. On sám to trochu s úsměvem popírá: "Vůbec není pravda, že by všechno báječně fungovalo. To vím nejlépe já. Moje manželka by mohla potvrdit, že se po celou dobu natáčení se mnou nedalo téměř mluvit. Přiběhl jsem domů jenom se najíst a vyspat. I při večeři a snídani jsem myslel stále na natáčení. Nebyla to vždycka jenom pohoda, ale pravda je, že se snažím ji aspoň předstírat. Na lidech, kteří jdou před kameru, se totiž všechno hned projeví. Spíše tedy z profesionální rafinovanosti se snažím udělat lidem takové podmínky, aby zmizelo jejich napětí, jejich nejistoty. Myslím si, že režisér by měl herce co nejméně rušit a co nejméně je svazovat. Co nejméně jim dělat těžkou hlavu, aby mohli co nejpřirozeněnji a nejvolněji dát průchod tomu dobrému, co v nich je."

Představitel ústředního hrdiny Jaromír Hanzlík vzpomíná: "Fascinovala mě spolupráce s artisty. V seriálu je například scéna, kdy mám skočit z hrazdy dolů. Všechno jsme nacvičili na zemi. Pak jsem vylezl na hrazdu a uvědomil jsem si, že když se člověk dívá zespodu do kupole, je to jiné, než když je tam. Nahoře. Trošku jsem smlouval, ale ujal se mě velice energický vedoucí, který zařval místo režiséra: Skoč! A mně nezbylo nic jiného než na ten přísný povel - skočit."

Natáčení seriálu bylo významnou událostí také pro pracovníky cirkusů. I když zprvu někteří artisté neměli příliš chuť do účinkování, ať už kvůli riskantním výkonům, které se někdy podle scénáře dostávaly až na hranice přípustné bezpečnosti a lidských možností, či z jiných důvodů, postupem doby se všichni nechali Bassovým příběhem unést. Uvědomili si možná, že se tímto seriálem vlastně staví cirkusovému umění jakási slavobrána. První zadostiučinění cirkusu už ostatně přineslo samo vydání Bassovy knížky, podle které se náš přední cirkus pojmenoval. Je jen symbolické, že právě cirkus Humberto se natáčení ve velké míře zúčastnil.

U tak známého románu, jako je Bassův Cirkus Humberto, je jedno velké úskalí. Lidé o něm mají svou vlastní představu, každý přitom trochu jinou. A také nelze všechno natočit přesně podle knížky, protože napsat román je něco jiného než totéž nafilmovat. V knížce se například snadno napíše, že ke slovnímu výstupu udělají děti úvod na ponících. Tvůrci ale nenašli poníka a slona, kteří by se spolu snesli. Prý by trvalo rok, než by si na sebe možná přivykli, a to tak, že se ustájí nejdříve čtyřicet metrů od sebe, pak se přiblíží a tak dále. I když na druhou stranu se podařilo udělat popisované trojité salto, o kterém odborníci tvrdili, že je to nesmysl. Že z koně na koně udělat trojité salto je technicky nemožné. Než se lidské tělo třikrát otočí, je kůň už dávno pryč a dotyčný spadne na zem. Díky filmové technice i schopnostem tří zúčastněných artistů se podařilo nerealizovatelné. Vhodnou kombinací a sestřihem Vašek Karas udělal trojité salto na koni. To však nelze ve všech případech, a tak nutně dochází ke změnám a tím i možným nenaplněným představám.

Nevšedních příhod se při natáčení se zvířaty odehrálo bezpočet. Třeba když tvůrci přesvědčili jenoho drezéra, aby se zúčastnil natáčení se slonem. Ten měl vést průvod cirkusu přesouvající se na novou štaci. Ředitel Čs. cirkusů sice předpovídal, že je to vyloučeno, aby slon šel první, protože koně, kteří na slona nejsou zvyklí a mají jít za ním, až ho uvidí, něco provedou. Přesto režisér rozhodl, že bude učiněn pokus. Skončil tak, že se všichni koně rozutekli i s vozy a slon utekl do polí. Také on se koní bál, nebyl na ně zvyklý. Po strništi u obce Řitka běhal do té doby, než si do nohy zapíchl ostrou slámu. Pak se zastavil. Když se cvičenému slonu totiž něco stane, hledá lidskou pomoc. Nechal se chytit a nohu ošetřit. Vše se nakonec vyřešilo změnou pořadí. Slon šel v průvodu poslední, před sebou měl zadní stranu maringotky a koně před ním ho také neviděli.

Cirkus Vaškovi Karasovi zcela učaroval. Pavel Mang, jeho dětský představitel, zase neméně učaroval divákům seriálu už při premiéře na konci roku 1988. Jen neradi se proto loučili s Vaškovým dětským věkem, s tím, že jim chlapec vyrostl a nahradil ho dospělý herec. I když Jaromír Hanzlík měl většinou divácké sympatie také na své straně. Ne tak jednoznačně se to ovšem dalo říci o dalších postavách Cirkusu Humberto. Zatímco kniha dopřává čtenáři volnou možnost představy té které postavy, televizní zpracování staví diváka před hotovou věc. A čtenář už má přece dávno své oblíbené figury vykreselné po svém. Jen nerad se smiřuje s úplně jinou podobou, než kterou si sám vytvořil. Kolik je čtenářů a diváků, tolik je asi také různých představ.

Eduard Bass začal román stejného názvu otiskovat na pokračování v Lidových novinách v době okupace, kdy německý fašismus vládl celé Evropě. V jeho románu nenajdeme ani stín nenávisti k německému národu. A přece v době okupace jeho román udělal nesmírný kus práce v boji proti fašismu. Bass totiž vědomě ukázal dál, do budoucnosti bez fašistů, bez rasových teorií a bez nacionalistického pohrdání jinými národy.
A není náhodou, že tento televizní seriál poprvé vstoupil na obrazovky ve chvíli, kdy celý svět žil novou nadějí: nadějí mezinárodního porozumění, vzájemného sbližování. To svým způsobem potvrzuje i mezinárodní spolupráce na tomto seriálu - jak jste sami poznali také z přítomnosti německých, francouzských a rakouských herců.

Tvůrci
Obsazení
Seznam epizod
Podrobnosti k epizodám

Tvůrci:

režie: František Filip
scénář:Otto Zelenka (spolupráce na scénáři Oldřich Lipský)

Hrají:

Radovan Lukavskývypravěč
Pavel Mangmladý Vašek Karas
Martin RůžekCarlo Humberto
Jaromír Hanzlíkdospělý Václav Karas
Petr HaničinecKaras, otec Václava
Werner PossardtPetr Berwitz
Katja RupéAnežka Steenhouwerová
Kathy KriegelHelena Berwitz
Oldřich VíznerKaras mladší
Václav PostráneckýKerholec
Jana PaulováAlice Kerholcová;
Josef VětrovecBreburda starší
František NěmecFranz
Petr NárožnýKostečka
Iva JanžurováKostečková;
Kateřina MacháčkováEmilka Kostečková-Karasová
Claudine CosterCarlova žena
Jiřina BohdalováHammerschmiedová
Josef Kemrjasnovidecký Malina
Kurt ConradiHans
Jiří BartoškaBureš
Josef DvořákVosátko
Josef Somr 
Lubomír Lipský 
Taťjana MedveckáKarasová
Hana Brejchová 
Radoslav BrzobohatýBernhard Berwitz
Dagmar VeškrnováAntonietta Berwitz, Bernhardova žena
Martin StropnickýMalina ml.
Josef LauferPaulo

Názvy dílů:
1. dílpodrobnostiNávratČSFD.CZ  8.   4. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00)   opakování:12.   4. 2018 (ČT 1 09.55 ‑ 10.45)
2. dílpodrobnostiNabídka k sňatkuČSFD.CZ15.   4. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00)   opakování:19.   4. 2018 (ČT 1 09.50 ‑ 10.45)
3. dílpodrobnostiCarlo se loučíČSFD.CZ22.   4. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00)   opakování:26.   4. 2018 (ČT 1 09.55 ‑ 10.45)
4. dílpodrobnostiNový domovČSFD.CZ29.   4. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00)   opakování:  3.   5. 2018 (ČT 1 09.55 ‑ 10.45)
5. dílpodrobnostiMaringotka číslo 8ČSFD.CZ  6.   5. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00)   opakování:10.   5. 2018 (ČT 1 09.55 ‑ 10.45)
6. dílpodrobnostiNatrvaloČSFD.CZ13.   5. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00)   opakování:17.   5. 2018 (ČT 1 09.55 ‑ 10.45)
7. dílpodrobnostiKonkurenceČSFD.CZ20.   5. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00)   opakování:24.   5. 2018 (ČT 1 09.55 ‑ 10.45)
8. dílpodrobnostiLáskaČSFD.CZ27.   5. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00)   opakování:31.   5. 2018 (ČT 1 09.55 ‑ 10.45)
9. dílpodrobnostiRozhodnutíČSFD.CZ  3.   6. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00)   opakování:  7.   6. 2018 (ČT 1 09.50 ‑ 10.40)
10. dílpodrobnostiVarietéČSFD.CZ10.   6. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00)   opakování:14.   6. 2018 (ČT 1 09.50 ‑ 10.45)
11. dílpodrobnostiÚtěkČSFD.CZ17.   6. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00)   opakování:21.   6. 2018 (ČT 1 10.10 ‑ 11.05)
12. dílpodrobnostiSlavné jménoČSFD.CZ24.   6. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00)   opakování:28.   6. 2018 (ČT 1 10.00 ‑ 10.55)

Již dostupné podrobnosti:

1. díl -   8.   4. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00), opakování: 12.   4. 2018 (ČT 1 09.55 ‑ 10.45)   Na seznam všech dílů
Návrat Odkaz na ČSFD.CZ
Vendelín se vydává z malé šumavské vesničky do světa.
Příběhy lidí, jimž se manéž stala osudem, ve slavném seriálu napsal O. Zelenka podle románu Eduarda Basse (1988).
Hrají: M. Růžek, C. Costerová, D. Veškrnová, M. Stropnický, D. Adam, R. Brzobohatý, M. Hudečková, S. Fišer, R. Lukavský a další. Spolupráce na scénáři O. Lipský. Kamera A. Barla. Režie F. Filip

První díl vás zavede na Šumavu, kde se loučí Vendelín se svou milovanou Aničkou, aby ve světě vydělal 100 zlatých, které požaduje její otec před svatbou. Po cestě potká svůj osud: několik komediantských vozů, na jejich celtách nápis Cirkus Humberto a rozsypané kolo. Vendelín kolo opraví, a protože umí všechno od dřeva, najde u cirkusu dobrý výdělek. Majitelé cirkusu Carlo a Luisa Humberto provdají svou sedmnáctiletou dceru Antoinettu za akrobata a domptéra Bernharda Berwitze a tím rozšíří svůj malý rodinný cirkus. Když si po čase Vendelín našetřil, aby se mohl vrátit domů a nalezne Aničku vdanou, ani chvíli neváhá, kam jít?

2. díl - 15.   4. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00), opakování: 19.   4. 2018 (ČT 1 09.50 ‑ 10.45)   Na seznam všech dílů
Nabídka k sňatku Odkaz na ČSFD.CZ
Petr Berwitz v převleku za půvabnou krasojezdkyni okouzlí uherského šlechtice.
Příběhy lidí, jimž se manéž stala osudem, ve slavném seriálu napsal O. Zelenka podle románu Eduarda Basse (1988).
Hrají: M. Růžek, C. Costerová, D. Veškrnová, R. Brzobohatý, V. Preiss, J. Kemr, W. Possardt, D. Štipka, K. Conradi, K. Rupéová, S. Beneš, J. Adamová, F. Němec, R. Vrchota, J. von Liebenfelss, R. Lukavský a další. Spolupráce na scénáři O. Lipský. Kamera A. Barla. Režie F. Filip

Vendelín Malina, hrdina prvního vyprávění, se vrátil k cirkusu Humberto v den svatby Bernharda Berwitze s Antoniettou, dcerou direktora. Nyní je z jejich patnáctiletého Petra skvělý jezdec a jako záskok se stává dokonce krasojezdkyní, do které se zamiluje syn hraběte Palačiče. Carlo Humberto dokáže proměnit vzniklý skandál v zisk: od uherského grófa získá chovný pár čistokrevných běloušů. Po sedmi tučných letech přijíždí cirkus do královského Bruselu a v jeho představení vystupuje i aristokratická mládež, mezi níž Petrovi učaruje amatérská krasojezdkyně Anežka Steenhouwerová, dcera vládního komisaře.

3. díl - 22.   4. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00), opakování: 26.   4. 2018 (ČT 1 09.55 ‑ 10.45)   Na seznam všech dílů
Carlo se loučí Odkaz na ČSFD.CZ
Petr se stává dědicem a ředitelem cirkusu.
Příběhy lidí, jimž se manéž stala osudem, ve slavném seriálu napsal O. Zelenka podle románu Eduarda Basse (1988).
Hrají: M. Růžek, C. Costerová, D. Veškrnová, R. Brzobohatý, W. Possardt, K. Rupéová, L. Lipský, H. Brejchová, S. Beneš, J. Adamová, F. Němec, J. Kemr, K. Conradi, J. Holý, P. Prejéan, W. Bathke, J. Somr, P. Haničinec, J. Paulová, T. Medvecká, R. Lukavský a další. Spolupráce na scénáři O. Lipský. Kamera A. Barla. Režie F. Filip

Anežka Steenhouwerová si brzo na rodičích prosadila svůj sňatek s Petrem Berwitzem. Po svatbě zakladatel cirkusu Carlo Humberto předal žezlo svému zeti Bernhardu Berwitzovi a zanedlouho zemřel. Ale jeho smrt nebyla jediným neštěstím, které cirkus postihlo. Nervózní tygr Paša skočil, když to Berwitz nečekal. Jeho syn Petr se stal nečekaně jediným dědicem a ředitelem cirkusu. Ihned kupuje cirkusovou budovu v Hamburku, angažuje nového domptéra, zaměstnává jako pokladní Anežčinu tetu Hammerschmiedovou a také přijímá nového kapelníka, který si okamžitě začne hledat schopného trumpetistu?

4. díl - 29.   4. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00), opakování:   3.   5. 2018 (ČT 1 09.55 ‑ 10.45)   Na seznam všech dílů
Nový domov Odkaz na ČSFD.CZ
Trumpetista Karas a jeho syn Vašík objevují vůni maringotky.
Příběhy lidí, jimž se manéž stala osudem, ve slavném seriálu napsal O. Zelenka podle románu Eduarda Basse (1988).
Hrají: W. Possardt, K. Rupéová, P. Haničinec, P. Mang, J. Hlaváčová, V. Postránecký, J. Paulová, P. Prejéan, J. Bohdalová, J. Kemr, K. Conradi, J. Bartoška, J. Dvořák, F. Němec, J. Somr, L. Lipský, T. Medvecká, H. Brejchová, R. Lukavský a další. Spolupráce na scénáři O. Lipský. Kamera A. Barla. Režie F. Filip

Když zedník a trumpetista Antonín Karas odmítl nabídku kapelníka Selnického na účinkování v cirkusovém orchestru, netušil, co mu přinesou další roky života. Malému Vašíkovi je sedm let, pohřbívá s otcem maminku a odcházejí spolu do Hamburku. Jenomže tam už pro zedníky žádná práce není a tak otec Karas "dočasně" přijímá nabídku pracovat v cirkusu Humberto jako stavěč, krmič a trumpetista. Od prvního dne se Vašík považuje za cirkusáka. Parta Čechů z maringotky číslo 8 - Kerholec, starý Malina, žvanivý Vosátka a vlastenecky uvědomělý Bureš - vytvoří oběma Karasům nový domov.

5. díl -   6.   5. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00), opakování: 10.   5. 2018 (ČT 1 09.55 ‑ 10.45)   Na seznam všech dílů
Maringotka číslo 8 Odkaz na ČSFD.CZ
Vašek Karas zažívá svůj první velký úspěch.
Příběhy lidí, jimž se manéž stala osudem, ve slavném seriálu napsal O. Zelenka podle románu Eduarda Basse (1988).
Hrají: W. Possardt, K. Rupéová, P. Haničinec, P. Mang, P. Mixtajová, L. Banat, V. Postránecký, J. Paulová, P. Prejéan, J. Bohdalová, J. Kemr, J. Hlaváčová, K. Conradi, J. Bartoška, J. Dvořák, F. Němec, J. Somr, R. Lukavský a další. Spolupráce na scénáři O. Lipský. Kamera A. Barla. Režie F. Filip

Cirkus Humberto se chystal opustit Hamburk, aby se vydal na letní turné. Vašík Karas, syn zedníka ze Šumavy, nazývaný "Vašku", u cirkusu velice rychle zdomácněl. U akrobata Achmed Roméa se začal učit na skákače. V Achmedovu synovi Paolovi nalezl sedmiletý Vašík prvního soka v lásce. Oba se zahleděli do sedmileté Helenky, dcery ředitele Berwitze. Vašík však zažil také první vítězství, vždyť spolu s Helenkou prožili svoje první cirkusové vystoupení. A to byl důvod k oslavě jak mezi Čechy v maringotce číslo 8, tak i v maringotce ředitele Berwitze.

6. díl - 13.   5. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00), opakování: 17.   5. 2018 (ČT 1 09.55 ‑ 10.45)   Na seznam všech dílů
Natrvalo Odkaz na ČSFD.CZ
Zkrachovalý baron manažerem.
Příběhy lidí, jimž se manéž stala osudem, ve slavném seriálu napsal O. Zelenka podle románu Eduarda Basse (1988).
Hrají: W. Possardt, K. Rupéová, P. Haničinec, P. Mang, P. Mixtajová, L. Banat, V. Postránecký, J. Paulová, J. Bohdalová, J. Kemr, K. Conradi, J. Bartoška, J. Dvořák, F. Němec, J. Somr, J. Abrhám, W. Bathke, J. Lábus, L. Lipský, H. Brejchová, R. Lukavský a další. Spolupráce na scénáři O. Lipský. Kamera A. Barla. Režie F. Filip

Direktor Berwitz angažuje Vaška jako krasojezdce a za první plat mu dává otec ušít jezdecké boty. Konflikt Vaška s Paolem ho pak přivádí k myšlence, že skutečný domov nevytvoří chalupa na vsi, ale lidé, se kterými žijeme. Nejen Karasovi ale našli domov u cirkusu. Když Vašek vracel ztracenou tabatěrku baronu Schönsteinovi, odvrátil ho od sebevraždy. Ten pak vstoupil do služeb cirkusu, dnes bychom řekli jako manažer, a díky své obratnosti zprostředkoval setkání dvou nesmiřitelných konkurentů. Achmed Rómeo s rodinou však cirkus opouští a Vašek s Paolem se rozcházejí neusmířeni?

7. díl - 20.   5. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00), opakování: 24.   5. 2018 (ČT 1 09.55 ‑ 10.45)   Na seznam všech dílů
Konkurence Odkaz na ČSFD.CZ
Akrobat a jezdec Václav si přibírá novou profesi krotitele.
Příběhy lidí, jimž se manéž stala osudem, ve slavném seriálu napsal O. Zelenka podle románu Eduarda Basse (1988).
Hrají: W. Possardt, C. Kriegelová, K. Rupéová, P. Haničinec, P. Mang, J. Hanzlík, W. Bathke, J. Abrhám, P. Préjean, J. Bohdalová, J. Hlaváčová, L. Šafránková, J. Laufer, V. Postránecký, J. Paulová, J. Kemr, K. Conradi, J. Bartoška, J. Dvořák, J. Somr, F. Němec, R. Lukavský a další. Spolupráce na scénáři O. Lipský. Kamera A. Barla. Režie F. Filip

V době, kdy spolu začali cirkusoví ředitelé Berwitz a Kranz spolupracovat, přitahovaly návštěvníky do cirkusu Humberto pantomimické aktuality. Výpravná podívaná se líbila nejen Evropanům, ale i Turkům, neboť cirkus triumfoval také v Istanbulu. Když se začaly hrát, vystupoval v nich osmiletý Vašík, a když jejich sláva pominula, stál v šapitó vážený akrobat a jezdec Václav Karas, který s Helenkou Berwitzovou tvoří slavné jezdecké Duo Humberto. Avšak oči má jen pro Růženku Langermannovou, dceru hamburské bytné, zatímco Heleně se začíná dvořit tanečník a šéf baletního divadla Paolo Romeo.

8. díl - 27.   5. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00), opakování: 31.   5. 2018 (ČT 1 09.55 ‑ 10.45)   Na seznam všech dílů
Láska Odkaz na ČSFD.CZ
Václav i cirkus se ocitají před zásadním rozhodnutím. Bude svatba tím správným řešením?
Příběhy lidí, jimž se manéž stala osudem, ve slavném seriálu napsal O. Zelenka podle románu Eduarda Basse (1988).
Hrají: W. Possardt, K. Rupéová, C. Kriegelová, J. Hanzlík, P. Haničinec, J. Hlaváčová, L. Šafránková, J. Abrhám, J. von Liebenfelss, J. Laufer, V. Postránecký, J. Paulová, J. Kemr, K. Conradi, J. Bartoška, J. Dvořák, F. Němec, J. Somr, R. Lukavský a další. Spolupráce na scénáři O. Lipský. Kamera A. Barla. Režie F. Filip

Václav nahradil krotitele Gambiéra, který uprchl před manželským chomoutem a podporuje i barona v jeho plánech, aby cirkus vycestoval do Švédska. Cirkus Humberto však stojí před těžkým problémem: ředitel Berwitz zestárl a nedokáže uvažovat pružně a moderně. Cirkus přestává vydělávat a hrozí mu finanční katastrofa. Všichni vědí, že nutné ozdravění by dokázal prosadit jen Václav. Uvědomuje si to i Berwitz, ale odmítá mu svěřit vedení cirkusu, pokud si nevezme jeho dceru Helenu. A to Václav nemůže. Miluje Růženku Langermannovou. I když Růženka jeho situaci pochopila a vrátila mu slovo, Václav stojí před těžkým rozhodnutím: musí zradit buď cirkus, nebo Růženku.

9. díl -   3.   6. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00), opakování:   7.   6. 2018 (ČT 1 09.50 ‑ 10.40)   Na seznam všech dílů
Rozhodnutí Odkaz na ČSFD.CZ
Svatba Václava s Helenou cirkus před úpadkem nezachránila.
Příběhy lidí, jimž se manéž stala osudem, ve slavném seriálu napsal O. Zelenka podle románu Eduarda Basse (1988).
Hrají: W. Possardt, K. Rupéová, C. Kriegelová, P. Haničinec, J. Hanzlík, J. Hlaváčová, L. Šafránková, W. Bathke, J. Abrhám, J. Bohdalová, F. Němec, J. Somr, V. Postránecký, J. Paulová, J. Kemr, K. Conradi, J. Dvořák, H. Brejchová, J. Lír, R. Lukavský a další. Spolupráce na scénáři O. Lipský. Kamera A. Barla. Režie F. Filip

Václav zradil Růženku, protože cirkus zradit nedokázal. Jako řediteli se mu podaří o deset let oddálit úpadek podniku, který jeho majitel Petr Berwitz špatně vede. Ten se po posledním návratu do Hamburku snaží výhodně prodat budovu i s pozemkem, ale po zlé zprávě je raněn mrtvicí. Teprve nyní předal ochrnutý Petr Berwitz majetek dceři a zeťovi a nechal se Anežkou odvézt k její rodině do Bruselu, kam odjíždějí i teta Hammerschmiedová a starý Malina. Jenomže už je pozdě na odprodej přebytečných zvířat a na radikální změny. Dluhy jsou obrovské a krach cirkusu neodvratný?

10. díl - 10.   6. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00), opakování: 14.   6. 2018 (ČT 1 09.50 ‑ 10.45)   Na seznam všech dílů
Varieté Odkaz na ČSFD.CZ
Václav zakládá v Praze Varieté Humberto. P
Příběhy lidí, jimž se manéž stala osudem, ve slavném seriálu napsal O. Zelenka podle románu Eduarda Basse (1988).
Hrají: J. Hanzlík, C. Kriegelová, J. Laufer, P. Haničinec, W. Bathke, V. Postránecký, J. Paulová, J. Dvořák, K. Conradi, J. Větrovec, F. Němec, H. Brejchová, J. Bartoška, R. Lukavský a další. Spolupráce na scénáři O. Lipský. Kamera A. Barla. Režie F. Filip

Když Cirkus Humberto vyhlásil úpadek a vyrovnal se se svými věřiteli, Václav Karas přece jen dokázal nabídnout práci všem, kdo nepřešli k berlínskému cirkusu Kranz. V Praze pronajal varietní divadlo a pojmenoval je Varieté Humberto. Pravda, nebyla to manéž, nebyl to už cirkus, ale bylo tu prostorné jeviště, kde skoro každý artista mohl předvádět svůj trik. Ale do varieté nepatřili koně, a tak krasojezdkyně Helena se stala pouze divačkou. Zato Václav Karas prokázal takovou míru direktorské pružnosti, náročnosti a vkusu, že premiéra Varieté Humberto Prahu doslova oslnila.

11. díl - 17.   6. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00), opakování: 21.   6. 2018 (ČT 1 10.10 ‑ 11.05)   Na seznam všech dílů
Útěk Odkaz na ČSFD.CZ
Helena odchází ke konkurenčnímu cirkusu, syn Petr se žení.
Příběhy lidí, jimž se manéž stala osudem, ve slavném seriálu napsal O. Zelenka podle románu Eduarda Basse (1988).
Hrají: J. Hanzlík, P. Haničinec, K. Rupéová, O. Vízner, V. Postránecký, J. Paulová, W. Bathke, J. Větrovec, F. Němec, P. Nárožný, I. Janžurová, K. Macháčková, R. Lukavský a další. Spolupráce na scénáři O. Lipský. Kamera A. Barla. Režie F. Filip

Léta ubíhala, premiéra ve Varieté Humberto vždy s velkým úspěchem střídala další premiéru. S čím větším elánem se Václav věnoval své práci, tím víc mu Helena záviděla. Jakmile to ale zjistil, koupil jí jezdeckého koně, kterého naučila krasojízdě a se kterým jednoho dne z Prahy zmizela. V dopise na rozloučenou popsala touhu po "kulaté" práci a přesvědčení, že už jí Petříček nepotřebuje. Syn Petr, nadaný matematik, se totiž zamiloval do Emilky Kostečkové. Helena však u cirkusu Kranz po pádu s koně umírá. Václav chce opustit varieté, ale všechny jeho plány změní talentovaná vnučka Liduška...

12. díl - 24.   6. 2018 (ČT 1 11.05 ‑ 12.00), opakování: 28.   6. 2018 (ČT 1 10.00 ‑ 10.55)   Na seznam všech dílů
Slavné jméno Odkaz na ČSFD.CZ
Vnučka Liduška bude pokračovatelkou tradice.
Příběhy lidí, jimž se manéž stala osudem, v závěrečné části seriálu podle románu Eduarda Basse (1988).
Hrají: J. Hanzlík, P. Haničinec, O. Vízner, K. Macháčková, V. Postránecký, J. Paulová, J. Laufer, P. Nárožný, I. Janžurová, F. Němec, O. Brousek, R. Hrušínský ml., R. Lukavský a další. Spolupráce na scénáři O. Lipský. Kamera A. Barla. Režie F. Filip

Za první světové války zaplňuje Václav Karas program ve varieté jen s obtížemi. Uzavírá tedy smlouvu i se souborem Živé obrazy. Když však zjistí, že jeho šéf Paolo Romeo nabízí své tanečnice mužským divákům, razantně zasahuje. Z Lídy Karasové vyrostla talentovaná tanečnice. Aby se mohla školit u mistrů tance v Německu, musí předstírat, že propadla z několika předmětů na gymnáziu. Václav přesvědčí svého syna, univerzitního profesora, aby dceři nebránil v umělecké kariéře. Když Vašek přinese tuto zprávu otci, najde ho umírajícího. Po roce nastává Lidčin první sólový taneční večer a s ním i pokračování jména Humberto.

Kontakt: ceskeserialy@centrum.cz
Hlavní stránka: ceskeserialy.juk.cz - Mapa stránek - RSS kanál změn na ceskeserialy.juk.cz


České seriály : Modrý kód | Co teď a co potom? | Okresní přebor | Slovácko sa nesúdí | Chalupáři | Doktor z vejminku | Hospoda | Vinaři | Comeback | Gympl s (r)učením omezeným | Kriminální seriály : Dáma a Král | Polda | Vraždy v kruhu | Kriminálka Anděl | Policie Modrava | Specialisté | Temný kraj | Romantické seriály


Poslední modifikace 07.06.2020, 19:12:30

Zásady ochrany osobních údajů

A Běžešelemovací řůčovičky znáte?

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace